Eerdmans, J.

Johannes Eerdmans is geboren in Sneek 15 oktober 1950.

 

Hij groeide op in Bolsward. De Fries heeft een stijl ontwikkeld, die sterk doet denken aan de Romantische School. Johannes interesseerde zich al van kinds af aan voor het tekenen van klein formaat zeilschepen. Hij volgde enige tijd de opleiding aan de Leeuwarder Kunstacademie Vredeman de Vries Stichting, maar kwam daar snel tot de ontdekking dat het werken in groepen en het maken van abstracte kunst hem in het geheel niet lag.

Hij volgde vanaf die tijd zijn eigen weg en bleef tekenen en schilderen naar eigen inzicht. Zijn voorkeur gaat uit naar het schilderen van stillevens, maar ook schildert hij stadsgezichten, scheepjes, ijs- en zomerlandschappen.

Hoe langer Eerdmans schildert, des te meer waardering krijgt hij voor de oude meesters. Zonder overigens een bepaalde voorkeur te hebben. Die inspiratie is duidelijk aan het werk af te zien.

Kenners roemen de bijzondere sfeer die uit gaat van zijn schilderijen.