Wal, van der F.

Frans van der Wal is geboren in Eindhoven 11 maart 1946.

Had op jonge leeftijd al interesse voor de schilderkunst en zijn artistieke vaardigheden kwamen dan ook snel naar voren en lieten hem tevens kennen als iemand die naar perfectie streeft.

Het combineren van schoonheid, realiteit en romantiek doet hem zelf vaak twijfelen aan het resultaat van zijn scheppen werk. De zorgvuldige uitwerking van het totale concept, de harmonieuze weergave van gedetailleerde vormen kenmerken zijn werk.

Zijn grote kracht schuilt in de opgeroepen sfeer en de gave van de beperking. Het coloriet van Frans van de Wal is ingegeven door een fijnzinnig geschakeerd palet, waardoor een unieke combinatie van ruimte, licht en schaduw ontstaat.