Veenstra, G-J.

Gert-Jan Veenstra werd geboren in Workum 11 april 1957.

 

Wie het voorrecht heeft een kunstwerk van deze Friese schilder te bezitten, wordt steeds opnieuw geboeid door het schitterende palet; hoe de schilder op virtuoze wijze de natuurlijkheid van onderwerpen aanschouwelijk op het doek doet herleven.

Op prille leeftijd onderscheidde hij zich reeds van zijn tijdgenotendoor met houtskool of potlood de natuur in zijn zienswijze zo te schetsen, dat onmiskenbaar het aangeboren talent zich manifesteerde.

Door veelvuldig musea bezoek en advies van collega’s groeide Veenstra als kunstenaar en ontwikkelde hij een levendige schildertrant, aansluitend op het nostalgisch werk van beroemde meesters uit voorgaande eeuwen.